Oferta

Pomiary powierzchni użytkowej do celów podatkowych

Podatek od nieruchomości jest należnością ponoszoną przez właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy samoistnych lub zależnych. Jego stawka jest określana według sposobu wykorzystania powierzchni a wielkość podatku jest wprost zależna od ilości powierzchni.

O ile każdemu z nas łatwiej jest ocenić czy powierzchnia przeznaczona jest na cele mieszkalne czy związane z prowadzeniem działalności, o tyle trudniej określić wielkość powierzchni podlegającej opodatkowaniu.

Pomiary powierzchni użytkowej do celów podatkowych mają na celu stworzenie rzetelnego raportu, który będzie stanowił podstawę uzupełnienia deklaracji na podatek od nieruchomości.

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), PN ISO: 9836,2015.

Pomiary powierzchni do celów najmu: BOMA, TEGOVA, GLA, i inne

Brak precyzyjnych danych dotyczących powierzchni najmu? Zapraszamy do współpracy! Pomiary powierzchni najmu pozwolą właścicielom, zarządcom nieruchomości komercyjnych, zaktualizować powierzchnie lokali najemców, zweryfikować dotychczasowe umowy. Czytelne i rzetelne Karty Lokali rozwieją wątpliwości najemców i będą stanowić przejrzysty załącznik do umowy.

Pomiary powierzchni do celów najmu przeprowadzamy zgodnie z normami funkcjonującymi obecnie na rynku: BOMA, TEGOVA, GLA i wiele innych. W przypadku stosowania własnych zasad rozliczeń z najemcą, poznajemy warunki określenia powierzchni najmu lokalu i na ich podstawie przygotowujemy dokumentację

Pomiary powierzchni użytkowej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali

Jesteś deweloperem a Twoja inwestycja wielolokalowa zbliża się do zakończenia? Chcesz sprzedać lokale mieszkalne lub niemieszkalne? Przed sprzedażą lokale muszą być wyodrębnione.

Celem wyodrębnienia lokalu należy uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu wydawane we właściwym miejscowo Wydziale Architektury urzędu miasta lub starostwie powiatowym w formie decyzji. Przeprowadzamy pomiary powierzchni użytkowej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali oraz opracowujemy dokumentację zgodnie z wymaganiami stawianymi przez urząd.

Zajmujemy się również przeprowadzeniem całej procedury administracyjnej, której wynikiem jest uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

Pomiary powierzchni lokali mieszkalnych lub niemieszkalnych

Chcesz kupić mieszkanie lub lokal niemieszkalny, ale nie jesteś pewien czy podana powierzchnia jest prawidłowa? Zapraszamy do współpracy.

Pomiary powierzchni do innych celów, wg. innych wytycznych

Zapraszamy do konsultacji na temat potrzeb indywidualnych związanych z pomiarami powierzchni oraz geodezji klasycznej.

Close