Tyczenie budynku


Przed podjęciem prac budowlanych konieczne jest wytyczenie miejsca pod obiekt. Prace w zakresie tyczenia budynku wykonuje uprawniony do ich przeprowadzenia geodeta, opierając się na zatwierdzonym planie zagospodarowania terenu. Celem tego rodzaju prac geodezyjnych jest usytuowanie obiektu zgodnie z projektem budowlanym, przy zachowaniu wskazanego w projekcie położenia poszczególnych obiektów względem budowli. Tyczenie budynku wykonuje się przez wyznaczenie osi konstrukcyjnych lub obrysu obiektu. O tym, jaki model prac wybrać decyduje kierownik budowy.

Co jest konieczne do podjęcia prac?
  • Istotne znaczenie ma zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi na terenie placu budowy.
  • Geodeta musi otrzymać projekt budowlany z planem zagospodarowania działki.
  • Geodeta musi otrzymać dane dotyczące granic działki udostępnione przez Starostwo Powiatowe.
Jak realizujemy usługi?

Tyczenie budynku rozpoczynamy od przyjęcia zlecenia i geodezyjnego opracowania projektu. Następnie przechodzimy do właściwej realizacji prac. Działamy w zgodzie z ustaleniami z kierownikiem budowy i wyznaczamy obrys budynku bądź osie konstrukcyjne. Wykorzystujemy metodę z kołkami, umieszczając je w miejscach przecięcia głównych osi bądź w narożnikach zewnętrznych domu. W efekcie powstaje siatka punktów wyznaczająca geometrię budynku. Prace w terenie zakończone zostają poprzez zamieszczenie informacji o podjętych czynnościach w dzienniku budowy. Jesteśmy w stanie zrealizować prace dotyczące wyznaczenia miejsca pod budowę obiektów mieszkalnych, jak też garażu, szamba, komina zewnętrznego, nowych schodów zewnętrznych, zjazdu z drogi, ganku werandy, ogrodu zimowego.

Potrzebujesz konsultacji ze specjalistą? Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń.
Z chęcią poświęcę Ci czas, żeby odpowiedzieć na Twoje pytania.

UrbanControl Mateusz Żurawiecki

| tel: 669 090 409 | email: biuro@urbancontrol.pl |
ul. Królewska 49/6 | 30-040 Kraków | woj. małopolskie |
NIP : 5472088683